BİLDİRİ ÇAĞRISI

  • Uluslararası 8. Geoteknik Sempozyumu'na sunulacak bildirilerin daha önce yayınlanmamış, özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
  • Sempozyum dili İngilizce ve Türkçedir.
  • Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyenlerin 400 kelimeyi aşmayan özet bildirilerini 25 Şubat 2019 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Bildiri özetlerinin https://www.dekonabstract.com/Geoteknik2019/ adresinden bildiri yazım programına kayıt yaptırarak göndermeleri gerekmektedir. Özette literatür bilgisine yer verilmemeli, sunulacak bildirinin konu, yöntem, kapsam ve sonucu özet içeriğinden anlaşılmalıdır.