DÜZENLEME KURULU

Feyza Çinicioğlu (Başkan)
Nusret Suna
Kutay Özaydın
Mustafa Laman
Recep İyisan
Pelin Özener
Havvanur Kılıç
Özer Çinicioğlu
Banu İkizler
Selman Sağlam
Selçuk Bildik
Nejan Huvaj Sarıhan
E. Ece Bayat
Rezan Bulut