SEMPOZYUM KONULARI

  • Zemin Özellikleri Ve Zemin Davranışı
  • Temel Mühendisliği
  • Zemin Yapı Etkileşimi
  • Geoteknik Deprem Mühendisliği
  • Zemin İyileştirmesi
  • Derin Kazı ve İKSA Sistemleri
  • Zemin Yapıları, Şevler ve Heyelanlar
  • Kıyı Yapıları ve Ulaştırma Yapıları
  • Çevre Geotekniği ve Enerji Geotekniği